TEKSİS TƏHLÜKƏSİZLİYİ
GİRİŞDƏN TƏMİN EDİR

TS-BD 18Z Boy detektoru

SMART HOME

Gözcü PDKS

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ

PDKS

PDKS Personel Takip Sistemi

ALARM SİSTEMLER

Akıllı Alarm Sistemleri

4K SADECE BİR BAŞLANGIC

4K ULTRA HD IP KAMERALAR

TEKSİS ÇEŞİDLİ İDENTİFİKASİYA
UYĞUN SEÇİM

Üz tanıma, Barmaq izi, Kart oxuyucu və Şifrə oxuyucular

TEKSİS ETİBARLI NƏZARƏT

TEKSİS Turniketləri Avtomatik düşən qol xüsusiyyəti ilə

TEKSİS GƏLƏCƏYİNİ NİZAMLA

Müasir Avtodayanacaq

TEKSİS Üz tanıma sistemləri
-Sürətli İdentifikasiya

TEKSİS TS-58A Üz tanıma, Barmaq izi və kart oxuyucu

TEKSİS TAM TƏHLÜKƏSİZLİK

TS -5030A X-RAY

EN GÜÇLÜSÜ O ..!

YENİ STAR SERİSİ İP KAMERALAR VE NVR KAYIT CİHAZLARI

TEKSİS MÜASİR VƏ
FUNKSİONAL QEYDİYYAT CİHAZLARI

25 fps, 1080P, 4k dəstəyi